Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich damych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom-Dach Centrum pokryć dachowych Kukla Krzysztof z siedzibą w Zawoja 1365, 34-222 Zawoja, NIP: 552-165-37-99, REGON: 120912656, e-mail:biuro@domdach.eu

2. Wszelkie informacje na temat Państwa danych można uzyskać kontaktując się z w.w. Administratorem danych osobowych, drogą mailową – biuro@domdach.eu lub pocztą tradycyjną pod adresem Zawoja 1365, 34-222 Zawoja  

3. Podane przez Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP i nazwa firmy (w przypadku firm) oraz adres IP przetwarzane będą na potrzeby prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług (podstawa prawna — art. 6 ust. 1 lit. f). Będą one więc wykorzystywane i w następujących celach:

• zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, przekazanie danych np. naszym Pracownikom, dostawcy usług transportowych,

• marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

• zapewnienia pełnej obsługi użytkownika, w tym rozwiązywania problemów,

• kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług,

4. Okres przechowywania danych osobowych.  

Jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych została złożona dobrowolnie, wówczas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych (np. realizacja gwarancji na zakupiony towar).

5. Klienci mają prawo do wszystkich swoich praw zawartych w RODO, do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, chyba, że przepisy stanowią inaczej. 

7. Informacje na temat Polityki Prywatności i przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w dowolnym momencie na stronie internetowej pod adresem http://domdach.eu/polityka-plikow-cookies,52.html

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt   biuro@domdach.eu